A A A A Kontrast:
A++ A+ A Czcionka:
baner

 logo ue.png

PROMED OKULISTYKA BORKOWSCY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu prac B+R oraz nowatorskich technologii medycznych

 

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest rozwój specjalistycznych i nowoczesnych usług okulistycznych, w odniesieniu do samej diagnostyki chorób oczu, jak i metod ich leczenia. Jego urzeczywistnienie oddziaływać będzie zarówno na aspekt społeczny, jak i gospodarczy działalności. Obrany przez naszą spółkę kierunek rozwoju dopasowany jest, bowiem do zmieniających się potrzeb społeczności regionu oraz pozwala na poprawę warunków jej życia. Cele projektu dotyczą również rozwoju na płaszczyźnie gospodarczej, w szczególności w zakresie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności naszej spółki, dzięki wdrożeniu usługi wykorzystującej nieznane i niestosowane dotychczas wskaźniki diagnostyki, opracowane w wyniku prac B+R oraz innowacyjne metody leczenia, co możliwe będzie do osiągnięcia dzięki rozbudowie i poprawie jakości zasobów infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa.

 

PLANOWANE EFEKTY:

Wynikiem realizacji projektu będzie doskonalenie jakości opieki medycznej w zakresie chorób wzroku w szczególności tych, o charakterze cywilizacyjnym i zawodowym. Nastąpi znaczny wzrost dostępności do nowatorskiej usługi oraz zdecydowana poprawa efektów leczenia, co zgodnie z zapisami RPO WSL, niezbędne jest osobom w każdej grupie wiekowej. Właściwa diagnostyka oraz terapia zastosowana na wczesnym etapie życia przyczynia się do lepszego stanu zdrowia oraz zwiększenia ilości lat przeżytych w zdrowiu w następnych okresach życia.

Technologie medyczne, tworzące przedmiot projektu, stanowią rozwiązania wysoce innowacyjne, co zdecydowanie podnosi rangę przedsięwzięcia, a dysponowanie unikatowymi usługami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami przyczyni się do rozwoju spółki, powiększenia grona jej odbiorców, umożliwi zdobycie nowych rynków zbytu, powiększenie przychodów przedsiębiorstwa, a także wzrost zatrudnienia.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

625 832,68

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

256 938,60

Współpracują z nami:
AGAMED OKULISTYKA 2016 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Agamed Okulistyka

AGAMED OKULISTYKA

42-202 Częstochowa

ul. Jasnogórska 4

kom.: 534 212 903

tel.: 34 506 57 67

e-mail:

biuro@agamedokulistyka.pl

Rejestracja online